Siber Zorbalığa Karşı Kullanılacak Hukuki İmkanlar

Siber zorbalık konusu, oldukça gündemde olan ve günümüzde sıkça yaşanan bir durum niteliğindedir. Açılan sahte hesaplar ve karşı karşıya kalınan hakaret içerikli yorumlar/paylaşımlar özellikle Instagram platformu üzerinden kişileri oldukça zor bir duruma sokmaktadır. En önemli problemlerden biri olan kişisel bilgilerin kullanılarak sahte hesabın açılmasına karşın, öncelikle Instagram’ın kendi uygulaması üzerinden “Yardım Merkezi”ne şikâyette bulunulmalı ve açılan sahte hesabın bağlantısı/linki buraya eklenmelidir. Instagram 2 gün içerisinde dönüş yapacaktır ve hesap kapatılacaktır ancak hesap kapanışının yapılmadığı istisnai haller de görülmektedir. Bu durumda hesabın kapatılması için hak ihlaline uğrayan kişinin bulunduğu yerleşim yeri Sulh Ceza Hakimliğinden başvuru yapılmalıdır. Bu başvuru, sahte hesap varlığının öğrenilmesinden itibaren 15 günlük süre içerisinde gerçekleştirilmelidir. Hesabın kapatılmasının dışında bu kişilerin cezai sorumluluğu noktasında TCK mad -135 ve 136’daki düzenlemeler göz önünde bulundurulmalıdır

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi
Madde 135 – (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme
Madde 136 – (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu çerçevede verileriniz örneğin, kapalı olan Instagram profilinizden alınmış ve bir hesap açılarak paylaşımda bulunulmuş ise madde 135 ve 136 çerçevesinde hukuka aykırı olarak işlem yapan kişinin 4 yıla kadar sorumluluğu söz konusu olacaktır.

Diğer bir sorun sosyal medya platformları üzerinden yapılan hakaret içerikli paylaşımların karşılığının ne olacağı konusudur.

Sosyal medyada hakarete uğranması durumunda yapılacak şey ise delil olarak kullanılmak üzere sohbetin/yorumun tarihi ile birlikte ve hesap sahibinin kimlik bilgileri gösterir detayların ekran görüntülerini almaktır. Ekran görüntüleri aldıktan sonra bulunduğumuz yerleşim yerindeki Savcılığa hitaben dilekçe yazılarak alınan ekran görüntülerini eklenmelidir. Hakaret eden kişinin kimlik bilgileri açıksa veya bir şekilde tespit edebiliyorsanız hakaret eden kişileri kolaylıkla şikâyet edebilirsiniz. Unutulmamalıdır ki şikâyet dilekçenizi, hakaret suçu meydana geldikten itibaren hak düşürücü süre olan 6 ay içinde savcılığa iletmeniz gerekmektedir. Buradaki en büyük sorun kişisin takma isim kullanması, fotoğrafının isminin kullanılmamasıdır. Normalde savcılığın bilişim sistemleri üzerinden araştırma yaparak suç işleyen kişinin IP üzerinden kimliğini tespit etmesi gerekir. Ancak, Instagram, Facebook gibi sosyal medya mecralarının merkezi ve server’ları Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunduğundan ve ABD bu suçun iç hukuk sistemlerinde “hafif suç niteliği” taşımasından dolayı ABD hesap sahibi kişilerin bilgilerini paylaşmayı reddetmektedir.