Evde Üretilen Ürünü İnternetten Satanlara Muafiyet Belgesi

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılarak, evdeki üretimlerini internetten e-ticaret yaparak satanlara vergi muafiyeti tanındı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın uygulamaya ilişkin usul ve esasları düzenleyen bir tebliğ taslağında uygulamadan yararlanmak isteyenlerin, ikametgahlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak "Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi" alması gerektiği duyuruldu.

Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi’nden faydalanmak için, satıcıların ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internetten e-ticaret yaparak ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satmaları gerekiyor. Yıllık elde edilen gelir 240.000 Türk Lirasını aşması halinde, izleyen sene başından itibaren vergi mükellefi olunması gerekiyor.

Havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünlerin satışı Muafiyet Belgesi alma kapsamına giriyor.


Evden E-Ticaret Yapanlara Vergi Muafiyeti!


Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi almak için;

-Dışarıdan işçi çalıştırılmaması,
-Ürünlerin işyeri açmaksızın satılması,
-Ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılmaması,
-Satışın tümünün internetten yapılıyor olması,
-Türkiye’de kurulu bankalarda internetten yapılan satış gelirlerinin tahsili,
-Gelirleri üzerinden tevkifat yapılmasını teminen bir ticari hesap açılması,
-Tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi,
-İmal edilen ürünlerin, 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında olması,
-Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve aletlerin kullanılmaması gerekiyor.

Bankalar, bu ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibariyle %4 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacaklar ve bir aya ilişkin aktarılan tutarlar üzerinden tevkif edilen vergileri, GVK 98. ve 119’uncu maddelerdeki esaslar çerçevesinde muhtasar beyanname ile beyan edip ödeyecekler. Esnaf muaflığından faydalanan mükellefler için yapılan kesinti nihai vergilendirme olacak, söz konusu kesintiler için ayrıca bir beyanname vermelerine gerek kalmamıştır.

Uygulama kapsamında esnaf muaflığından faydalananların mükellefiyet tesisi, belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme gibi yükümlülükleri olmayacak. Alınacak Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi'nin geçerlilik süresi iki yıl olacak ve süresi bittiğinde yenilenmesi gerekecek.